Popunjavanje adresa


Polja za adrese se popunjavaju izborom postojećih adresa iz šifarnika preuzetog od Telekoma.

Postoji pet polja za unos:

  1. Opština - (popunjava se automatski na osnovu izabrane ulice)
  2. Mesto - (popunjava se automatski na osnovu izabrane ulice)
  3. Gradska opština - (popunjava korisnik; ovo polje je vidljivo samo ako se ulica nalazi na teritoriji grada koji ima gradske opštine)
  4. Ulica - (popunjava korisnik)
  5. Broj zgrade - (popunjava korisnik; polje nije vidljivo dok se ne izabere ulica)

 


Postupak

Popunjavanje počinjemo unosom nekoliko karaktera (deo traženog pojma) u polje „Ulica”.
Nakon toga, otvara se padajuća lista na kojoj su ponuđene ulice koje sadrže unešeni deo pojma.

Kada izaberemo ulicu, polja „Opština” i „Mesto” će biti automatski popunjena.

Nakon izbora ulice, pojavljuje se i polje „Broj zgrade”. Klikom na ovo polje otvara se padajuća lista koja nudi samo one kućne brojeve koji se nalaze u izabranoj ulici. Treba izabrati neki od ponuđenih brojeva.

U slučaju da se ulica nalazi na teritoriji grada koji ima gradske opštine (Novi Sad, Beograd, Požarevac, Kragujevac i Niš) biće prikazano i polje „Gradska opština”. Korisnik treba da izabere odgovarajuću gradsku opštinu sa padajuće liste.
(Vodite računa jer program ne proverava tačnost podatka koji unesete u polje „Gradska opština”.)